ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Εργοστάσιο Αφαλάτωσης Οίας 

Αφαλατώσεις Οίας : Έξι (6) μονάδες συνολικής δυναμικότητας 2.800 m3/day

Αφαλάτωση Νήσου Θηρασίας

 Αφαλατώσεις νήσου Θηρασίας : Δύο (2) μονάδες συνολικής δυναμικότητας 350 m3/day

Αφαλάτωση Έξω Γιαλός Φηρών

  Αφαλάτωση Έξω Γιαλός : Δύο (2) μονάδες συνολικής δυναμικότητας 2.000 m3/day

Αφαλάτωση Κατοικίες Φηρών

Αφαλάτωση Κατοικίες : Δυναμικότητας 1.200 m3/day

Αφαλάτωση Ακρωτηρίου

  Αφαλατώσεις Ακρωτηρίου : Δύο (2) μονάδες συνολικής δυναμικότητας 650 m3/day

Αυτόνομες μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού

Μικρές αυτόνομες μονάδες:

Δυναμικότητας 6 m3/day

Παραγωγής και πώλησης αφαλατωμένου νερού στους οικισμούς :

– Καμαρίου
– Εμπορείου
– Μεσσαριάς και
– Νήσο Θηρασία