ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου «Βελτίωση υποδομών και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας».
21/03/2023

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας πέτυχε την ένταξη ενός ακόμη έργου της και την εξασφάλιση πηγής  χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00€. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ,με τίτλο «Βελτίωση υποδομών και ολοκληρωμένη  διαχείριση λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας».

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη βελτίωση ,επέκταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας και περιλαμβάνει δύο κύρια υποέργα:

Υποέργο 1 (1.165.000€): Επέκταση και αντικατάσταση (σε σημεία που απαιτείται) του δικτύου αποχέτευσης στον συνεκτικό ιστό του οικισμού του Καμαρίου. Παράλληλα και στο πλαίσιο της συνέργειας δικτύων, στα τμήματα που θα κατασκευασθεί το νέο δίκτυο αποχέτευσης θα γίνει:

α)  η εγκατάσταση δικτύου «γκρίζου» νερού (επανάχρηση εκροής ΕΕΛ Καμαρίου)και

β) η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης.

Υποέργο 2 (1.375.000€): Εγκατάσταση δικτύου «γκρίζου» νερού και εκσυγχρονισμός των υποδομών παροχής «γκρίζου» νερού (ΕΕΛ Καμαρίου), καθώς και επέκταση του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο της συνέργειας των δικτύων ,στην περιοχή του Καμαρίου.