ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Πόσιμου Νερού

Προϋπολογισμός έργου: 57.420,00€.

Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΕΣΠΑ και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτού, εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία τρείς (3) αυτόνομες μονάδες με δυναμικότητα παραγωγής 6.000 λίτρων πόσιμου νερού ανά ημέρα η καθεμία και με κόστος προς τους κατοίκους 5 λεπτά (0,05€)ανά λίτρο.

Οι θέσεις εγκατάστασης των μονάδων επιλέχθηκαν με κριτήρια τη σωστή χωροθέτηση, προκειμένου να υπάρχει εύκολη πρόσβαση των κατοίκων και από γειτονικούς οικισμούς και με σκοπό την εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων μόνιμων κατοίκων του νησιού μας.