ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων»

Θέμα διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων»
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:10 Απριλίου 2023 και ώρα 17.00 μ.μ.
Διακύρηξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη διακύρηξης: Λήψη αρχείου
ΕΕΕΣ: Λήψη αρχείου