ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Αντικατάσταση παλαιών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Καμαρίου νήσου Θήρας”

Προϋπολογισμός : 1.165.000,00€

Το αντικείμενο του έργου αφορά την αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στον συνεκτικό ιστό του παραδοσιακού οικισμού του Καμαρίου νήσου Θήρας. 

Με την ευκαιρία κατασκευής του έργου αυτού και για την εξασφάλιση της ακεραιότητας του νέου δικτύου αποχέτευσης από μελλοντικές εκσκαφές, προβλέπεται στα τμήματα που θα κατασκευασθεί το νέο δίκτυο αποχέτευσης να γίνει επίσης : 

  • Η εγκατάσταση δικτύου «γκρίζου» νερού (επανάχρηση εκροής ΕΕΛ Καμαρίου). 
  • Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης. 

Το έργο πλέον είναι ώριμο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην υπ’ αρ. πρωτ. 16402/28-08-2020 πρόσκληση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο : «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων».