ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Απολογισμός έργου 2022
09/06/2023

Δημοσιεύτηκε το ενημερωτικό τεύχος καταναλωτής της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας για το έτος 2022, όπως προβλέπεται βάσει του άρθρου 19 του Ν.1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4483/2017.

Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό τεύχος πατήστε εδώ