ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ

3
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
4
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 7.8 6.5-9.5
5
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 2,960 <2500
6
Θολότητα NTU 0.27
7
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
8
Οσμή Αποδεκτή
9
Γεύση Μη Αποδεκτή
10
Μικροβιολογικές παράμετροι
11
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml 19 Άνευ μεταβολής
12
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml 15 Άνευ μεταβολής
13
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
14
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
15
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

19
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
20
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 7.6 6.5-9.5
21
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 3,510 <2500
22
Θολότητα NTU 0.32
23
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
24
Οσμή Αποδεκτή
25
Γεύση Μη Αποδεκτή
26
Μικροβιολογικές παράμετροι
27
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
28
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
29
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
30
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
31
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ

35
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
36
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 8.0 6.5-9.5
37
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 3,670 <2500
38
Θολότητα NTU 1.30
39
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
40
Οσμή Αποδεκτή
41
Γεύση Μη Αποδεκτή
42
Μικροβιολογικές παράμετροι
43
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml 70 Άνευ μεταβολής
44
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml 58 Άνευ μεταβολής
45
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
46
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
47
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ

51
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
52
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 8.0 6.5-9.5
53
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 3,960 <2500
54
Θολότητα NTU 0.26
55
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
56
Οσμή Αποδεκτή
57
Γεύση Μη Αποδεκτή
58
Μικροβιολογικές παράμετροι
59
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml 0 Άνευ μεταβολής
60
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml 0 Άνευ μεταβολής
61
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
62
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
63
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

67
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
68
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 8.1 6.5-9.5
69
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 3,830 <2500
70
Θολότητα NTU 0.30
71
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
72
Οσμή Αποδεκτή
73
Γεύση Μη Αποδεκτή
74
Μικροβιολογικές παράμετροι
75
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
76
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
77
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
78
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
79
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

83
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
84
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 6.9 6.5-9.5
85
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 295 <2500
86
Θολότητα NTU 0.30
87
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
88
Οσμή Αποδεκτή
89
Γεύση Αποδεκτή
90
Μικροβιολογικές παράμετροι
91
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml 5 Άνευ μεταβολής
92
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml 6 Άνευ μεταβολής
93
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
94
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
95
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ

99
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
100
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 7.9 6.5-9.5
101
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 5,810 <2500
102
Θολότητα NTU 0.23
103
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
104
Οσμή Αποδεκτή
105
Γεύση Μη Αποδεκτή
106
Μικροβιολογικές παράμετροι
107
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
108
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
109
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
110
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
111
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ

115
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
116
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 7.9 6.5-9.5
117
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 3,410 <2500
118
Θολότητα NTU 0.23
119
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
120
Οσμή Αποδεκτή
121
Γεύση Μη Αποδεκτή
122
Μικροβιολογικές παράμετροι
123
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
124
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
125
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
126
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
127
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΦΗΡΩΝ

131
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
132
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 7.5 6.5-9.5
133
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 134 <2500
134
Θολότητα NTU 0.35
135
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
136
Οσμή Αποδεκτή
137
Γεύση Αποδεκτή
138
Μικροβιολογικές παράμετροι
139
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml 5 Άνευ μεταβολής
140
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml 6 Άνευ μεταβολής
141
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
142
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
143
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ

147
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
148
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 7.8 6.5-9.5
149
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 4,650 <2500
150
Θολότητα NTU 0.33
151
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
152
Οσμή Αποδεκτή
153
Γεύση Μη Αποδεκτή
154
Μικροβιολογικές παράμετροι
155
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml 0 Άνευ μεταβολής
156
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml 0 Άνευ μεταβολής
157
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
158
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
159
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΠΥΡΓΟΥ

163
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
164
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 8.1 6.5-9.5
165
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 3,500 <2500
166
Θολότητα NTU 0.24
167
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
168
Οσμή Αποδεκτή
169
Γεύση Μη Αποδεκτή
170
Μικροβιολογικές παράμετροι
171
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
172
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
173
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
174
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
175
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΟΙΑΣ

179
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
180
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 7.3 6.5-9.5
181
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 503 <2500
182
Θολότητα NTU 0.29
183
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
184
Οσμή Αποδεκτή
185
Γεύση Αποδεκτή
186
Μικροβιολογικές παράμετροι
187
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml 37 Άνευ μεταβολής
188
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml 26 Άνευ μεταβολής
189
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
190
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
191
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

Δ.Δ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ

195
Ενδεικτικές παράμετροι Μονάδα μέτρησης Τιμή Ανώτατη Παραμετρική τιμή
196
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) pH units 6.7 6.5-9.5
197
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα- 20oC μS/cm 238 <2500
198
Θολότητα NTU 0.30
199
Χρώμα mg/l Pt Δεν Ανιχνεύθηκε
200
Οσμή Αποδεκτή
201
Γεύση Αποδεκτή
202
Μικροβιολογικές παράμετροι
203
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
204
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37 οC cfu/ml >300 Άνευ μεταβολής
205
Κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0
206
Escherichia coli cfu/100ml 0 0
207
Intestinal Enterococci cfu/100ml 0 0

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ακρωτηρίου, Φηρών, Οίας, Θηρασίας το παρεχόμενο νερό προέρχεται από επεξεργασία μονάδων αφαλάτωσης και η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χορηγεί σχετική βεβαίωση ποιότητας νερού, κατόπιν αίτησης του καταναλωτή.

Στα λοιπά Δημοτικά Διαμερίσματα το παρεχόμενο νερό προέρχεται από γεωτρήσεις και η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χορηγεί αντίστοιχη ανάλυση ποιότητας νερού, κατόπιν αίτησης του καταναλωτή.