ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Έφτασε στον Δήμο Θήρας το SmartVille app»

«Έφτασε στον Δήμο Θήρας το SmartVille app»

Έφτασε στον Δήμο Θήρας το SmartVille app, η έξυπνη εφαρμογή για τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας, σε συνεργασία με την IANIC, κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την ψηφιοποίηση των λειτουργιών της, παρέχοντας δωρεάν στους...
«Έφτασε στον Δήμο Θήρας το SmartVille app»

Περιγραφή Πράξης Επέκτασης Δικτύου Αποχέτευσης Καρτεράδου Θήρας

      Κύριος Έργου : Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας Τίτλος Πράξης : Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Καρτεράδου Νήσου Θήρας Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ : 5164462 Ενταγμένο : Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Επιλέξιμος Προϋπολογισμός : 605.000,00 € Κατάσταση Πράξης : Σε διαδικασία...
«Έφτασε στον Δήμο Θήρας το SmartVille app»

Περιγραφή Πράξης Επέκτασης ΕΕΛ Καμαρίου Θήρας

      Δικαιούχος : Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας Τίτλος Πράξης : Επέκταση ΕΕΛ Καμαρίου & συμπλήρωση δικτύου Καρτεράδου Θήρας Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ : 5164462 Ενταγμένο : Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Επιλέξιμος Προϋπολογισμός : 6.804.000,00 € Κατάσταση Πράξης :...
«Έφτασε στον Δήμο Θήρας το SmartVille app»

Απολογισμός έργου 2022

Δημοσιεύτηκε το ενημερωτικό τεύχος καταναλωτής της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας για το έτος 2022, όπως προβλέπεται βάσει του άρθρου 19 του Ν.1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4483/2017. Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό τεύχος πατήστε...
Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή 2020

Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή 2020

Δημοσιεύτηκε το ενημερωτικό τεύχος καταναλωτής της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας για το έτος 2020, όπως προβλέπεται βάσει του άρθρου 19 του Ν.1069/1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4483/2017. Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό τεύχος πατήστε...