ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Παροχή Υπηρεσιών Ε.Ε.Λ. Φηρών Δήμου Θήρας”

“Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Οίας της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας”

Θέμα διαγωνισμού: “Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Οίας της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας”
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14/03/2024 και ώρα 14:00μ.μ.