ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Φηρών Δήμου Θήρας

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων»

Θέμα διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση...

Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Φηρών Δήμου Θήρας

Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών υποστήριξης για το έργο: «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου Νήσου Θήρας»

Θέμα διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών...

Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Ε.Ε.Λ. Φηρών Δήμου Θήρας

Παροχή υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Οιας της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας»

Θέμα διαγωνισμού: Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης της...