Μια σημαντική συνεργασία αναπτύσσει η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας με το Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών...