Σκοπός της ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ είναι η εξασφάλιση της παροχήςνερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλους τους...