ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Διακήρυξη προμήθειας χημικών υλικών αφαλατώσεων ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Διακήρυξη χημικών υλικών αφαλατώσεων ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16-01-24 και ώρα 14:00 μ.μ.
Διακήρυξη-Μελέτη Προμήθειας: Λήψη αρχείου
Ε.Ε.Ε.Σ.: Λήψη Αρχείου
Περίληψη-Προκύρηξη Προμήθειας : Λήψη Αρχείου