ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Διακοπές νερού στη Νήσο Θηρασιά λόγω βλάβης στις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.»
13/07/2023

       Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ενημερώνει ότι λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στις  εγκαταστάσεις αφαλάτωσης της Νήσου Θηρασιάς, θα γίνονται διακοπές νερού, ώστε να επηρεάζεται όσο το δυνατό λιγότερο η επαγγελματική και κοινωνική ζωή των κατοίκων.

Η Υπηρεσία μας έχει δρομολογήσει την άμεση επίλυση του προβλήματος στις επόμενες μέρες.

Παρακαλούμε, για την κατανόηση σας και την μη άσκοπη χρήση νερού.