ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Διακύρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Καθαρισμών αντλιοστασίων λυμάτων και απόφραξης δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας»

Θέμα διαγωνισμού: Διακύρυξη για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Καθαρισμών αντλιοστασίων λυμάτων και απόφραξης δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας»
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 μ.μ.
Διακύρηξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη διακύρηξης: Λήψη αρχείου
ΕΕΕΣ : Λήψη αρχείου