ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Δίκτυα ύδρευσης Μεσαριάς – Καρτεράδου νήσου Θήρας”

Προϋπολογισμός : 4.370.000,00€

Αξιοποιώντας παλαιότερες μελέτες της ΔΕΥΑΘ προχωρήσαμε άμεσα στην σύνταξη νέας οριστικής ολοκληρωμένης μελέτης ύδρευσης των οικισμών Μεσαριάς και Καρτεράδου νήσου Θήρας με σκοπό την οριστική επίλυση των τοπικών προβλημάτων ύδρευσης και την διασφάλιση επάρκειας αφαλατωμένου πόσιμου νερού.

Το έργο πλέον είναι ώριμο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην υπ’ αρ. πρωτ. 14573/24-07-2020 πρόσκληση του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο : «Υποδομές Ύδρευσης».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων δεξαμενών ύδρευσης, την εγκατάσταση επτά νέων αντλητικών συγκροτημάτων, την κατασκευή νέων κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς νερού με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης των οικισμών Καρτεράδου και Μεσαριάς νήσου Θήρας με πόσιμο αφαλατωμένο νερό. 

Καθώς επίσης και την αντικατάσταση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών Καρτεράδου και Μεσαριάς νήσου Θήρας τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα διαρροών και λόγω μικρών διατομών δεν επαρκούν πλέον να καλύψουν την συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση ύδατος.