ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Δημoπρασία για Αγορά ακινήτου στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας

Θέμα δημοπρασίας: Αγορά ακινήτου στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Οίας Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05/04/2021 ώρα 11:00 π.μ.
Διακήρυξη Δημοπρασίας: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας: Λήψη αρχείου
Αίτηση συμμετοχής σε δημοπρασία: Λήψη αρχείου