ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα (άρθρο 255 Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το με το Ν. 4555/2018, από τον Ν. 4623/2019 και το Ν. 4625/2019).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΡΕΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Μέλος Δ.Σ., Δημοτική Σύμβουλος
ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ Μέλος Δ.Σ., Δημοτική Σύμβουλος
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλο
ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΣΥΚΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος Δ.Σ., Δημότης
ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μέλος Δ.Σ., Δημότης
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντοχωριανών

 

Οργανόγραμμα