ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3 του Ν.1069/80 και την υπ’ αρ 43 με Α.Π. 4835/16-01-2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ Πρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΖΩΡΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΠΑΪΚΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ Μέλος Δ.Σ., Δημοτική Σύμβουλος
ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέλος Δ.Σ., Δημότης
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος της Ένωσης Συν/σμών  Θηραϊκών Προϊόντων
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος Δ.Σ., Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μέλος Δ.Σ., Δημοτική Σύμβουλος

 

Οργανόγραμμα