ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Δυνατότητα προσκόμισης αιτήσεων σύνδεσης στο δίκτυο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην περιοχή του Ημεροβιγλίου»
14/02/2023
Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί ότι από την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, θα υπάρχει η δυνατότητα προς τους καταναλωτές μας, να προσκομίζουν αιτήσεις σχετικά με την σύνδεση τους στο δίκτυο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην περιοχή του Ημεροβιγλίου.