ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Έγκριση 17 προσλήψεων τακτικού προσωπικού, στη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας»
13/11/2023

Στη συνεδρίαση που έλαβε χώρα στις 18/10/2023, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τον προγραμματισμό 17 προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Θ., για το 2024 (αριθμός πράξης υπουργικού συμβουλίου 26/ 31.10.2023).
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., κος Μανόλης Ορφανός, αξιολογώντας την απορριφθείσα αίτηση προσλήψεων του 2017 (3Κ-2017) που προηγείτο της θητείας του, και προχωρώντας στις απαιτούμενες ενέργειες, με τη δημιουργία Ο.Ε.Υ.(Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας), για την ορθή και εκ νέου διεκδίκηση των θέσεων της προκήρυξης 3Κ/2023 πλέον του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Αύγουστο του 2023, καθώς και με την πολύτιμη βοήθεια του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας κου Μάρκου Εμμ. Καφούρου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κου Θεόδωρου Λιβάνιου, είναι στην ευχάριστη θέση της επίσημης ανακοίνωσης της τελικής έγκρισης των 17 μόνιμων θέσεων εργασίας.