ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Εκτέλεση νέων συνδέσεων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας»

Θέμα διαγωνισμού: Εκτέλεση νέων συνδέσεων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Έντυπο οικονομικής Προσφοράς: Λήψη Αρχείου
ΤΕΥΔ: Λήψη Αρχείου
Προμέτρηση: Λήψη Αρχείου
Προυπολογισμός Μελέτης: Λήψη Αρχείου
Τιμολόγιο Μελέτης: Λήψη Αρχείου