ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Επανάχρηση χώρου δεξαμενής ύδρευσης Μεγαλοχωρίου νήσου Θήρας, διαμόρφωσης και αξιοποίησης περιβάλλοντα χώρου.”

Προϋπολογισμός Οριστικής Μελέτης : 1.013.816,81€ πλέον Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός Έργου από Προμελέτη : 3.250.000.00€ πλέον Φ.Π.Α.

Για το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την ανάθεση της οριστικής μελέτης του έργου η οποία θα προσδιορίσει το τελικό αντικείμενο και κόστος του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί. 

Το έργο αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες του νησιού και αποκτά διττό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, η μία λειτουργία αφορά την δημιουργία νέων υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης αφαλατωμένου νερού με σκοπό τη βελτίωση των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών ύδρευσης. Η δεύτερη αφορά την διαμόρφωση ενός υπαίθριου δημόσιου χώρου που φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες αναψυχής τόσο για την κοινότητα του οικισμού όσο και για όλο το νησί και τους επισκέπτες του.

Βασικά στοιχεία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι τα εξής :

 • Η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού συνολικού ενεργού όγκου περίπου 5.000 m3.             Οι δεξαμενές αυτές θα εξυπηρετηθούν εφεδρικές ανάγκες υδροδότησης των οικισμών.
 • Ο επαναπροσδιορισμός της χρήσης του ιστορικά και μορφολογικά αξιόλογου υφιστάμενου κτιρίου δεξαμενής σε έναν πολιτιστικό χώρο πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να φιλοξενήσει μόνιμες και εφήμερες εκθέσεις.
 • Ο σχεδιασμός ενός υπαίθριου θεάτρου 600 θέσεων στο οποίο μπορούν να λάβουν χώρα καλλιτεχνικές παραστάσεις, τοπικές εκδηλώσεις και ποικίλα πολιτιστικά δρώμενα και συγκεντρώσεις.
 • Η οργάνωση ενός νέου υπόσκαφου κτιριακού όγκου περιμετρικά του υπάρχοντος κτιρίου ο οποίος ενσωματώνει βοηθητικούς και υποστηρικτικούς χώρους που εξυπηρετούν και πλαισιώνουν τις ανάγκες και τον πολυμορφικό χαρακτήρα του νέου δημόσιου χώρου.
 • Η διαμόρφωση ενός χώρου υποδοχής και σύνδεσης με το κτίριο της Φιλαρμονικής Θήρας ως μία δημόσια «αυλή» σε συνδυασμό με σημεία στάσης και με αστικό εξοπλισμό καθώς και ένα μικρό αναψυκτήριο.,
 • Η δημιουργία χώρων πρασίνου και κατάλληλων φυτεύσεων που βοηθούν στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής (ανεμοπροστασία – ηλιοπροστασία) ενώ παράλληλα οριοθετούν τη έκταση. Τα όμβρια νερά της υπό διαμόρφωσης έκτασης συλλέγονται στη μικρή υπόγεια δεξαμενή έμπροσθεν του κτιρίου με σκοπό την άρδευση.
 • Ο σχεδιασμός δύο βαθμιδωτών παρατηρητηρίων στα άκρα του οικοπέδου, τα οποία αποτελούν τόσο σημεία στάσης και ξεκούρασης όσο και σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος προς απόλαυση της πανοραμικής θέας που προσφέρεται.
 • Η διαμόρφωση ενός εκτενούς υπαίθριου χώρου για περίπατο και εκτόνωση αλλά και ενός πλατώματος στο δώμα του υφιστάμενου και του νέου κτιριακού όγκου που δύναται να αναλάβει ρόλο πεδίου πολλαπλών χρήσεων με εφήμερο χαρακτήρα μικρότερη κλίμακας όπως υπαίθριες προβολές, εκθέσεις, αγορά, σχολικές γιορτές, συγκεντρώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις.

Το έργο περιλαμβάνεται από :

 • Υφιστάμενα Κτίρια επιφάνειας 969,87 m2.
 • Νέα Κτίρια επιφάνειας 660,59 m2.
 • Δεξαμενές Νερού επιφάνειας 1.804,16 m2 και χωρητικότητας περίπου 5.000 m3 πόσιμου νερού.
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου επιφάνειας 4.825,00 m2.

Σε διαδικασία διερεύνησης χρηματοδότησης.