ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Καμαρίου Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός Μελέτης : 186.000,00€.

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης του οικισμού Καμαρίου Θήρας συνολικού μήκους περίπου 1.700 μέτρων επί του δρόμου ΑΒΙΣ προς Αγία Ειρήνη και από τον Άγιο Νεκτάριο προς το κάμπινγκ.

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 90.940,51 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 03/07/2019.