ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Καρτεράδου νήσου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Καρτεράδου νήσου Θήρας  
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12/06/2023 14:00 μ.μ.
Ε.Ε.Ε.Σ. : Λήψη αρχείου
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Λήψη αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 2 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Λήψη αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Λήψη αρχείου
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 5- ΤΣΥ-ΤΠ: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 6- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Λήψη αρχείου 
ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Λήψη αρχείου 

ΤΕΥΧΟΣ 8- ΣΑΥ : Λήψη αρχείου 
TEΥΧΟΣ 9-ΦΑΥ : Λήψη αρχείου