ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς Δήμου Θήρας (Περιοχή ΑΒΙΣ)

Θέμα διαγωνισμού: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Επισκοπής Γωνιάς Δήμου Θήρας (Περιοχή ΑΒΙΣ)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/11/2020 ώρα 10:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: Λήψη αρχείου
Τιμολόγιο Μελέτης: Λήψη αρχείου
Προμέτρηση: Λήψη αρχείου