ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Περίσσας – Περιοχή Περίβολος

Προϋπολογισμού: 1.409.400,00€.

Παράλληλα με την εκτέλεση του έργου της αποχέτευσης του οικισμού Περίσσας , προχώρησε και η εκπόνηση μιας νέας μελέτης για την περιοχή του Περιβόλου που δεν προβλέπονταν αρχικά στο έργο.

Η νέα μελέτη εντάχθηκε ως δεύτερο υποέργο στην αρχική πράξη της αποχέτευσης του οικισμού Περίσσας, δημοπρατήθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ., και έχει ανατεθεί η υλοποίηση του έργου σε ανάδοχο εταιρεία. Με την ολοκλήρωσή του, θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες αποχέτευσης όλης της παραλιακής ζώνης Περίσσας – Περιβόλου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 2.250 μέτρων βαρυτικών δικτύων αποχέτευσης, περίπου 2.500 μέτρων καταθλιπτικών δικτύων αποχέτευσης και την κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων λυμάτων.