ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης και κατάργηση Α/Σ λυμάτων στην περιοχή Πύργου – Έξω Γωνιάς νήσου Θήρας

Προϋπολογισμού: 153.120,00 €.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την εγκατάσταση 960 μέτρων αγωγών ύδρευσης και 960 μέτρων αγωγών αποχέτευσης κυρίως επί της επαρχιακής οδού Πύργου – Έξω Γωνιάς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υδροληψίας και διάθεσης λυμάτων της ευρύτερης περιοχής εκτέλεσης του έργου αλλά και την κατάργηση ενός αντλιοστασίου λυμάτων περιοχής Πύργου. Με την κατάργηση του αντλιοστασίου λυμάτων της περιοχής Πύργου, επωφελήθηκε η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του.

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε εσπευσμένα προκειμένου να προληφθούν οι εργασίες συντήρησης – ασφαλτόστρωσης που είχαν δρομολογηθεί επί του κεντρικού δρόμου Έξω Γωνιάς – Πύργου.