ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Περιοχή Έξω Γιαλός) και αντικατάσταση δικτύου γεώτρησης Κακοσκαλιάς

Θέμα διαγωνισμού: Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Θήρας Δήμου Θήρας (Περιοχή ΕΞΩ ΓΙΑΛΟΣ) και αντικατάσταση δικτύου  γεώτρησης Κακοσκαλιάς.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/05/2021  ώρα 10:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Προϋπολογισμός Μελέτης: Λήψη αρχείου
Τιμολόγιο Μελέτης: Λήψη αρχείου
ΤΕΥΔ: Λήψη αρχείου