ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση δικτύου ύδρευσης και δικτύου αποχέτευσης λυμάτων τοπικής κοινότητας Έξω Γωνιάς Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Επέκταση  δικτύου ύδρευσης και δικτύου αποχέτευσης λυμάτων τοπικής κοινότητας Έξω Γωνιάς Δήμου Θήρας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/05/2021 ώρα 10:00 π.μ
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Προϋπολογισμός Μελέτης: Λήψη αρχείου
Τιμολόγιο Μελέτης: Λήψη αρχείου
Προμέτρηση: Λήψη αρχείου

 ΤΕΥΔ: Λήψη αρχείου