ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Επέκταση – Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας

Συνολικός Προϋπολογισμός : 3.084.000,00 €

Υποέργο 1 : «Έργα Υδροληψίας Μονάδας Αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών»

Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.100.000,00 €

Το έργο περιλαμβάνει τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροληψίας διατομής Φ710, μήκους 350 μέτρων, την εγκατάσταση προκατασκευασμένου αντλιοστασίου θαλάσσης με τρεις (3) αντλίες δυναμικότητας 250 m3/h έκαστη και τον καταθλιπτικό αγωγό διατομής Φ400, μήκους 140 m για την μεταφορά του θαλασσινού νερού έως τα υφιστάμενα έργα της αφαλάτωσης του Έξω Γιαλού Φηρών. Στην παρούσα φάση έχουν προσκομιστεί στο σύνολο τους οι αγωγοί του χερσαίου και υποθαλλάσιου τμήματος και αναμένεται η προσκόμιση του προκατασκευασμένου αντλιοστασίου.

Η σύμβαση ανάθεσης ποσού 753.818,50 € έχει υπογραφεί με τον ανάδοχο από τις 21/03/2019.

Υποέργο 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων Αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000m3/day Έξω Γυαλού Φηρών Θήρας»

Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.984.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η προμήθεια των δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 m3/day είναι σε διαδικασία έγκρισης των τευχών για την δημοπράτηση τους.

Με την εκτέλεση των ανωτέρω οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας στον Έξω Γιαλό Φηρών θα αναβαθμιστούν και θα εκσυγχρονιστούν με την παραγωγή ύδατος να διπλασιάζεται και να υπερβαίνει πλέον τις  4.000 m3 ημερησίως. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι από τον Μάιο του 2018 η κατανάλωση ύδατος του Δημοτικού Διαμερίσματος Φηρών ξεπέρασε τις καταναλώσεις του Αυγούστου του 2019. Συγκεκριμένα το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου καταγράφηκε αύξηση κατανάλωσης της τάξης του 44%, ενώ το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου επιπλέον αύξηση της τάξης του 18% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους. Αυτές οι αυξήσεις κατανάλωσης δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν και η υπηρεσία αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της Δ.Κ. Φηρών.

Με την ολοκλήρωση των υποέργων της ανωτέρω πράξης με τίτλο : «Επέκταση – Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας» θα εξασφαλιστεί η επάρκεια παραγωγής αφαλατωμένου πόσιμου νερού για τις ανάγκες της Δ.Κ. Φηρών και παράλληλα θα είναι σε θέση πλέον να υδροδοτηθούν με πόσιμο νερό οι οικισμοί του Ημεροβιγλίου,  Βουρβούλου και  Καρτεράδου νήσου Θήρας.