ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Επέκταση Μονάδας Αφαλάτωσης Αγ. Παρασκευής Δήμου Θήρας”

Προϋπολογισμός : 7.296.000,00€

Η προσπάθεια υλοποίησης της επέκτασης της μονάδας αφαλάτωσης από 5.000 m3 ανά ημέρα σε 10.000 m3/day ξεκίνησε από την προηγούμενη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ως συμπληρωματική σύμβαση στο αρχικό έργο, το οποίο δεν κατέστη εφικτό.

Αναλάβαμε την ευθύνη της προώθησης ενός πολύ σημαντικού έργου για το νησί μας και αφού διασφαλίσαμε την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, την σύνταξη της απαιτούμενης Προμελέτης και των τευχών δημοπράτησης υποβάλαμε αίτημα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και αναμένουμε την ένταξη του έργου.

Ανάθεση σύνταξης ΜΠΕ και τροποποίησης ΑΕΠΟ : 02/08/2019

Ανάθεση προμελέτης : 18/06/2020

Απόφαση Τροποποίηση ΑΕΠΟ : 24/07/2020

Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης : 17/08/2020           

(1) : Επέκταση εγκατάστασης αφαλάτωσης Αγίας Παρασκευής 6.900.000 €

(2) : Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης   186.000 €

(3) : Αγορά γης θέση “Βασαλιά”   154.000 €

(4) : Αγορά γης θέση “Πλατείες Μπαϊκι”     56.000 €