ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Επέκταση Μονάδας Αφαλάτωσης Αγ. Παρασκευής Υπεγράφη η Σύμβαση από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. »
23/02/2022

Μια πολύ σημαντική σύμβαση υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Ορφανό Μανόλη με την ανάδοχο εταιρεία, στην οποία κατακυρώθηκε με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο «Επέκταση Μονάδας Αφαλάτωσης Αγ. Παρασκευής Δήμου Θήρας», προϋπολογισμού 6.900.000,00 €.

Πρόκειται για μία διαδικασία που ξεκίνησε σε νέα βάση το 2020 από την Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με συντονισμένες και μεθοδευμένες ενέργειες, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Συνοχής 2014 – 2020 στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Το έργο αφορά την επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Αφαλάτωση της Αγ. Παρασκευής από 5.000 m3/d σε 10.000 m3/d και περιλαμβάνει την τρίτη γραμμή (2.500 m3/d) που θα εγκατασταθεί εντός του υφιστάμενου κτιρίου αφαλάτωσης και την τέταρτη γραμμή (2.500 m3/d) που θα εγκατασταθεί σε νέο κτίριο καθώς και τη 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία για το σύνολο των μονάδων.  

Η επέκταση ενός ήδη τεράστιου έργου, αυτού του Εργοστασίου Αφαλάτωσης της Αγ. Παρασκευής, αναμένεται να λύσει το πρόβλημα επάρκειας αφαλατωμένου νερού να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης με αφαλατωμένο πόσιμο νερό τους οικισμούς : Καμαρίου, Επισκοπής Γωνιάς, Έξω Γωνιάς, Πύργου Καλλίστης, Μεγαλοχωρίου, Μεσαριάς, Βόθωνα, Μονόλιθου και Αγίας Παρασκευής.