ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Οίας της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας”

Θέμα διαγωνισμού: “Επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Οίας της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας”
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14/03/2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/02/Περίληψη-Διακήρυξης-Παροχής-Υπηρεσιών-Επίβλεψης-Λειτουργίας-Οίας.pdf

 https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/02/ΕΕΕΣ.pdf

https://deyathira.gr/wp-content/uploads/2024/02/Διακήρυξη-Επίβλεψη-Λειτουργίας-και-συντήρησης-εγκαταστάσεων-Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Οίας-24PROC014323893.pdf