ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Έργα Υδροληψίας Μονάδας Αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών

Προϋπολογισμού : 735.818,50€. 

Κύριος στόχος του έργου είναι η μείωση των απωλειών ύδατος και ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό.

Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα και αφορά στην κάλυψη των αναγκών Ύδρευσης των οικισμών Θήρας (Φηρά), Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου και Βουρβούλου της νήσου Θήρας.

Το δεύτερο Υποέργο (εργολαβία) αφορά στην κατασκευή των έργων υδροληψίας για την παροχή τουλάχιστον 500 κ.μ./ώρα θαλασσινού νερού στην υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Για την παροχή θαλασσινού νερού προβλέπεται η κατασκευή των εξής επιμέρους μονάδων:

(α) Υποθαλάσσιος αγωγός HDPE Φ710 με στόμιο υδροληψίας σε βάθος -7μ. περίπου και σε απόσταση 330 μ. περίπου από την ακτή, για την προσαγωγή της απαιτούμενης παροχής θαλασσινού νερού στο αντλιοστάσιο.

(β) Αντλιοστάσιο (προκατασκευασμένο) θαλασσινού νερού εσωτερικής διαμέτρου 2,6 m και βάθους 7 m περίπου το οποίο θα διασυνδεθεί με τα έργα υδροληψίας.

(γ) Καταθλιπτικός αγωγός (μήκους περίπου 140 μ.) που θα οδεύει από το αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού στηνυφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης.