ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524

Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι εξοπλισμένο με: 

 • φασματοφωτόμετρο ορατού
 • επωαστικές συσκευές  COD
 • θερμοαντιδραστήρα HT
 • θάλαμο επώασης BOD
 • φούρνο- κλίβανο 
 • αγωγιμόμετρο
 • pH-μετρο
 • οξυγονόμετρο
 • θολόμετρο
 • αναλυτικό ζυγό
 • φωτόμετρο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου.

Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης (Εργαστήριο  Αποχέτευσης) ασχολείται:

Με τον ποιοτικό έλεγχο:

 • των επεξεργασμένων απορροών από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της εταιρείας μας
 • των υγρών αποβλήτων και λυμάτων που εισέρχονται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της εταιρείας μας, καθώς και στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας
 • των υγρών αποβλήτων και λυμάτων που διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της εταιρείας μας, από κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν υγρά απόβλητα, πέραν της αστικής κατοικίας
 • των βοθρολυμάτων που εισέρχονται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της εταιρείας μας