ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την επέκταση ΕΕΛ Καμαρίου »
23/01/2023

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας πέτυχε την ένταξη ενός ακόμη έργου της και την εξασφάλιση πηγής  χρηματοδότησης μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης,  συνολικού προϋπολογισμού 6.804.000,00€.

Το έργο εντάσσεται στην απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ6407/41 19-01-2023 ,με τίτλο «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ  ΤΑ 5164462