ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
«Εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας για την κατασκευή Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης»
08/11/2022

Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας κατάφερε να εντάξει σε χρηματοδότηση ένα ακόμη μεγάλο έργο πνοής που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία των δικτύων ύδρευσης σε ολόκληρο το νησί της Σαντορίνης.

Ενοποιώντας υφιστάμενες μελέτες σε ένα συνολικό έργο και επικαιροποιώντας τες, κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 4.437.200,00 € για την κατασκευή Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο έργο εντάσσονται:
τα «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Νότιας Σαντορίνης», που περιλαμβάνουν: α) την κατασκευή μίας νέας υπόγειας δεξαμενής πόσιμου νερού χωρητικότητας 885m3, στην περιοχή Εμπορείου, β) την επέκταση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του οικισμού Εμπορείου μήκους περίπου 5.180 m, γ) την κατασκευή κεντρικού δικτύου υδροδότησης από το Α/Σ της κεντρικής δεξαμενής Ακρωτηρίου έως τον Φάρο Ακρωτηρίου μήκους περίπου 4.110 m και δ) την κατασκευή μίας νέας δεξαμενής πόσιμου νερού χωρητικότητας περίπου 140 m3.
τα «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Βόρειας Σαντορίνης», που περιλαμβάνουν α) την κατασκευή νέας δίδυμης δεξαμενής πόσιμου νερού χωρητικότητας περίπου 1.100m3 στη θέση Rocabella, β) την επέκταση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της περιοχής μεταξύ των οικισμών Ημεροβίγλι – Οία μήκους περίπου 9.750 m, γ) την κατασκευή μίας νέας δεξαμενής πόσιμου νερού χωρητικότητας περίπου 250m3, δίπλα από την υφιστάμενη δεξαμενή Κοντοχωρίου και σε παράλληλη λειτουργία με αυτήν, δ) την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού των νέων Α/Σ για επικοινωνία με το ΚΣΕ και ε) την επέκταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. Βουρβούλου έως την περιοχή των Μύλων επί της “Εγνατίας Οδού” μήκους περίπου 5.460 m.

Πρωταρχικός στόχος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε αφαλατωμένο νερό στο σύνολο του νησιού. Με γνώμονα αυτήν την προτεραιότητα συνεχίζουμε να οραματιζόμαστε, να σχεδιάζουμε και να εκπονούμε έργα κοινής ωφέλειας, εκμεταλλευόμενοι κάθε δυνατότητα και κάθε χρηματοδότηση.