ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ακρωτηρίου νήσου Θήρας

Προϋπολογισμός Μελέτης : 555.000,00€.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών υδροδότησης του Ακρωτηρίου Θήρας. Μάλιστα, τα τελευταία πέντε χρόνια το Ακρωτήρι έχει κάνει αύξηση κατανάλωσης της τάξης του 350% και το υφιστάμενο δίκτυο πλέον δεν επαρκεί.

Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας δεξαμενής και αντλιοστασίου πλησίον της μονάδας αφαλάτωσης Ακρωτηρίου και νέου αντλιοστασίου ύδρευσης με καταθλιπτικό αγωγό στην άνω δεξαμενή Ακρωτηρίου, το οποίο θα διασφαλίσει την υδροδότηση με ικανοποιητική πίεση υψηλότερων σημείων του οικισμού και την μελλοντική επέκταση των δικτύων ύδρευσης προς τον φάρο Ακρωτηρίου.

Έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του έργου και είναι σε διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κυκλάδων.