ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Φηρών νήσου Θήρας

Προϋπολογισμού : 3.770.000,00€.

Το έργο «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Φηρών νήσου Θήρας» ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και έχει τεθεί σε λειτουργία. Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.10 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Περιλαμβάνει περίπου 4.800 μέτρα καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης που ξεκινάει από την μονάδα αφαλάτωσης στον Έξω Γιαλό και φτάνει έως την δεξαμενή Φηρών. Επιπλέον περιλαμβάνει 2.500 μέτρα περίπου καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης για την μελλοντική υδροδότηση του οικισμού Καρτεράδου με αφαλατωμένο νερό.

Στο έργο κατασκευάστηκαν δύο (2) αντλιοστάσια ύδρευσης και δύο (2) δεξαμενές ύδρευσης χωρητικότητας 250 κυβικών η κάθε μία. Επιπλέον εγκαταστάθηκε σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου, υποβρύχιες αντλίες και διατάξεις σωληνώσεων αντλιοστασίων και δοχεία αντιπληγματικής προστασίας για την διασφάλιση των δικτύων ύδρευσης, λόγω των υψηλών πιέσεων λειτουργίας τους.

Το πρόγραμμα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης Φηρών δίνει την δυνατότητα της απομακρυσμένης τόσο  παρακολούθησης όσο και ελέγχου των αντλιοστασίων ύδρευσης καθώς και την άμεση ειδοποίηση και εντοπισμό βλαβών στο δίκτυο ή τα αντλιοστάσια ύδρευσης.

Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει την δυνατότητα μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή Φηρών 280 m3/h, δηλαδή άνω των 6.500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού ημερησίως. Η συγκεκριμένη παροχή έχει προβλεφθεί με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών υδροδότησης των οικισμών Φηρών, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου και Βουρβούλου.