ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ημεροβιγλίου νήσου Θήρας

Προϋπολογισμού : 719.200,00€.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 1.500 μέτρων καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης που ξεκινάει από την κεντρική δεξαμενή ύδρευσης Φηρών και φτάνει έως και την δεξαμενή ύδρευσης Ημεροβιγλίου. Επιπλέον, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός (1) αντλιοστασίου ύδρευσης καθώς και συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. Εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.10 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.  

Έχει ήδη κατασκευαστεί στο σύνολο του το καταθλιπτικό δίκτυο ύδρευσης και ο οικίσκος του αντλιοστασίου ύδρευσης. Για να ολοκληρωθεί το έργο, εκκρεμεί και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του αντλιοστασίου για την ολοκλήρωση του έργου.