ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του οικισμού Φοινικιάς της Οίας

Προϋπολογισμού : 849.120,00€.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Οικισμού Φοινικιάς Οίας που φτάνει έως τα όρια του οικισμού του Θόλου Οίας και εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. 2.11 ανοικτή πρόσκληση του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Επιπλέον στο έργο αυτό περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου λυμάτων για την όδευση των λυμάτων μέσω καταθλιπτικού αγωγού στο ήδη υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης στον Οικισμό του Θόλου και από εκεί, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Οίας. Επίσης στο ίδιο έργο είναι και η κατασκευή τμήματος αγωγού ύδρευσης μέχρι τον παραλιακό δρόμο Οίας – Φηρών, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική επέκταση του δικτύου ύδρευσης.

Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή περίπου 1.360 μέτρων βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης, περίπου 1.300 μέτρων καταθλιπτικού δικτύου αποχέτευσης και περίπου 3.440 μέτρα δικτύου ύδρευσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, καταργήθηκε η λειτουργία τεσσάρων (4) αντλιοστασίων λυμάτων υψηλού μανομετρικού τα οποία παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας λόγω παλαιότητας. Ταυτόχρονα με την οριστική παύση των υφιστάμενων αντλιοστασίων, μειώθηκε καίρια η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και έγινε εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 90%. Επίσης εξαλείφθηκε και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των αντλιοστασίων αυτών.