ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πύργου νήσου Θήρας

Προϋπολογισμού : 713.400,00€.

Το έργο περιλαμβάνει περίπου 3.300 μέτρα βαρυτικού δικτύου ύδρευσης, περίπου 2.300 μέτρα καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης καθώς και την κατασκευή ενός (1) αντλιοστασίου ύδρευσης, την ανακαίνιση δύο υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης του οικισμού Πύργου και την εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού.

Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4015/27-7-2010 ανοικτή πρόσκληση της ΕΔΑ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α.

Έχει ήδη κατασκευαστεί στο σύνολο του και έχει τεθεί σε λειτουργία.