ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Καταθλιπτικό δίκτυο νέας αφαλάτωσης Φηρών

Προϋπολογισμού : 80.000,00€.

Με αυτεπιστασία από τα συνεργία της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας κατασκευάστηκε καταθλιπτικό δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 1.600 μέτρων. Αυτό το δίκτυο εξασφάλισε την λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, την επικοινωνία τους με την παλιά αφαλάτωση Φηρών στην θέση Κατοικίες και την προσωρινή μεταφορά του παραγόμενου νερού στα Φηρά. Με την ολοκλήρωση και του νέου καταθλιπτικού δικτύου ύδρευσης Φηρών μπορούμε να θέσουμε πλέον σε πλήρη λειτουργία τις μονάδες αφαλάτωσης Φηρών.