ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Καθαρισμός αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2021

Θέμα διαγωνισμού : Καθαρισμός αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας έτους 2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/03/2021 ώρα 11:00 π.μ.
Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου