ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
“Καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων και απόφραξης δικτύων Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας”

Θέμα διαγωνισμού :”Καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων και απόφραξης δικτύων Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας”
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14/03/2024 και ώρα 14:00μ.μ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΘ – 24PROC014331750: Λήψη αρχείου

ΕΕΕΣ: Λήψη αρχείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ: Λήψη αρχείου