ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Μεταφορά κάδων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού : Μεταφορά κάδων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/07/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.
Περίληψη Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
Διακήρυξη Προμήθειας: Λήψη αρχείου