ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Μεταφορά κάδων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας

Θέμα διαγωνισμού: Μεταφορά κάδων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας  
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/09/2023 14:00μ.μ.
Ε.Ε.Ε.Σ. : Λήψη αρχείου  

Περίληψη Προκύρηξης : Λήψη αρχείου

Διακήρυξη : Λήψη αρχείου