ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Μονάδα αφαλάτωσης νήσου Θηρασίας

Προϋπολογισμού: 174.000,00€.

Η νέα μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού είναι δυναμικότητας 140 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως και έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί επιτυχώς από τον Απρίλιο του 2012. Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε σε χρηματοδότηση της Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιπλέον στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ανέθεσε με ιδία δαπάνη την διάνοιξη τριών (3) υδρογεωτρήσεων θαλασσινού νερού για την υδροληψία της μονάδας αφαλάτωσης συνολικής δαπάνης 8.120,00 € 

Με την εγκατάσταση της μονάδας αφαλάτωσης η Θηρασιά είναι πλέον αυτόνομη και δεν εξαρτάται η υδροδότηση της από τυχόν καθυστερήσεις υδροφόρου πλοίου όπως και συνέβαινε στο παρελθόν.