ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Μονάδα αφαλάτωσης οικισμού Ακρωτηρίου νήσου Θήρας

Προϋπολογισμού: 394.400,00€.

Το έργο εντάχθηκε στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4015/27-7-2010 ανοικτή πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α. Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, δυναμικότητας παραγωγής 250 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως καθώς και την κατασκευή των συνοδών έργων υδροληψίας θαλασσινού νερού (τρείς γεωτρήσεις θαλάσσης ελάχιστου βάθους 90 μέτρων) και διάθεσης της άλμης.

Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία.