ΒΛΑΒΕΣ
111 27
Επιλογή Σελίδας
Κάλεσε μας:
2286033524
Νέα δεξαμενή ύδρευσης Φηρών νήσου Θήρας

Προϋπολογισμού : 98.600,00€.

Παράλληλα με την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης, η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας εκπόνησε μελέτη για την κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Φηρών, με συνολική χωρητικότητα 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού. Η δημιουργία της νέας δεξαμενής εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου ύδρευσης των Φηρών και έχει ήδη κατασκευαστεί και έχει τεθεί σε λειτουργία.

Στόχος ήταν η αύξηση της υπάρχουσας δυνατότητας αποθήκευσης νερού αλλά και η αντιμετώπιση των σοβαρών διαρροών που είχαν διαπιστωθεί στην παλαιά δεξαμενή.